Kształcenie Młodej Kadry

Byłem (lub jestem) promotorem w następujących przewodach doktorskich:

 

 1.  Mgr Tomasz Krajka

Studia doktoranckie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

„Rozkłady graniczne iloczynów sum i maksimów zmiennych losowych”

Przewód doktorski wszczęty: 30 stycznia 2012 roku (rozprawa u recenzentów).

 2.  Dr Ewa Czerebak – Mrozowicz

Katedra Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

„Funkcjonalne twierdzenia graniczne ze zbieżnością prawie pewną i mocne prawo wielkich liczb Marcinkiewicza”

Przewód doktorski wszczęty 27 czerwca 2005 roku – nadanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych 24 listopada 2008 roku.

 3.  Dr Konrad S. Szuster

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

„Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla podciągów”

Przewód doktorski wszczęty 24 września 2003 roku – nadanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych 30 października 2006 roku.

 4.  Dr Tomasz Walczyński

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

„Warunki konieczne i dostateczne słabej zbieżności losowych sum zmiennych losowych z nielosowym centrowaniem”

Przewód doktorski wszczęty 23 września 2002 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 27 listopada 2006 roku.

 5.  Dr Iwona Ćwiklińska

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

„Słaba zbieżność monotonicznych ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami”

Przewód doktorski wszczęty 23 września 2002 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 30 października 2006 roku.

 6.  Dr Piotr Kowalski

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

”Graniczne własności ciągów iloczynów i sum zmiennych losowych z losową liczbą składników”

Przewód doktorski wszczęty 19 maja 1997 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 10 maja 1999 roku.

 7.  Dr Beata Rodzik

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

„Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla ciągów niezależnych zmiennych losowych”

Przewód doktorski wszczęty 20 marca 1995 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 22 czerwca 1998 roku.

 8.  Mgr Józef Zygo

Katedra Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

„Słaba i prawie pewna zbieżność ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami”

Przewód doktorski wszczęty 29 czerwca  1992 roku – przedstawiona rozprawa została pozytywnie oceniona przez recenzentów w 1994 roku. Jednak przewód doktorski nie został zakończony z powodu wyjazdu mgr Józefa Zygo do Australii na pobyt stały.

 9.  Dr Przemysław Matuła

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

„Asymptotyczne własności dodatnio i ujemnie zależnych zmiennych losowych”

Przewód doktorski wszczęty 23 marca 1992 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 6 czerwca 1994 roku.

Dnia 5 marca 2007 roku dr Przemysław Matuła uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Nierówności i twierdzenia graniczne dla ciągów dodatnio lub ujemnie zależnych zmiennych losowych”.

10. Dr Andrzej Krajka

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

”Graniczne własności sum niezależnych zmiennych losowych ze stałą i losową liczbą składników”

Przewód doktorski wszczęty 26 stycznia  1987 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 27 lutego 1989 roku.

Dnia 17 lutego 2003 roku dr Andrzej Krajka uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Graniczne własności ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami”.

11. Dr Zbigniew A. Łagodowski

Akademia Rolnicza w Lublinie

„Własności graniczne ciągów zmiennych losowych z wielowymiarowymi indeksami”

Przewód doktorski wszczęty 13 maja 1985 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 8 czerwca 1987 roku.

12. Dr Ireneusz Szyszkowski

Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS

Funkcjonalne twierdzenia graniczne dla martyngałów i mieszanych ciągów zmiennych losowych”

 Przewód doktorski wszczęty 8 czerwca 1985 roku – nadanie stopnia doktora nauk matematycznych 8 czerwca 1987 roku.