Nagrodzone i wyróżnione prace magisterskie

Promotorstwo prac magisterskich przesłanych

na „Konkurs na najlepszą pracę z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki”

organizowany przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

 

1. Mgr Dorota Stankiewicz, 2008, Konkurs XLII,

„Twierdzenia graniczne dla maksymalnych modułów sum zmiennych losowych i oceny szybkości zbieżności”, (wyróżnienie).

2. Mgr Wojciech Skublewski, 2006, Konkurs XL,

„Losowe funkcjonalne twierdzenie graniczne w L2[0, 1] ze zbieżnością prawie pewną”, (II nagroda).

3. Mgr Konrad Szuster, 2002/2003, Konkurs XXXVI,

„Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla ciągów niezależnych zmiennych losowych o różnych rozkładach”, (I  nagroda).

4. Mgr Tomasz Walczyński, 1997/1998, Konkurs XXXII,

„Rozkłady graniczne ciągów sum zmiennych losowych z losowymi indeksami”, (II nagroda).

5. Mgr Iwona Gajowiak, 1997/1998, Konkurs XXXII,

„Rozkłady graniczne monotonicznych ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami”, (III nagroda).

6. Mgr Beata Rodzik, 1989/1990, Konkurs XXIV,

„Prawie pewna wersja centralnego twierdzenia granicznego dla ciągów niezależnych zmiennych losowych”, (I nagroda).

7. Mgr Przemysław Matuła, 1988/1989, Konkurs XXIII,

„Zasada niezmienniczości dla niestacjonarnych ciągów stowarzyszonych zmiennych losowych”, (I nagroda).

8. Mgr Lech Gruszecki, 1984/1985, Konkurs XIX,

„Oceny szybkości zbieżności w centralnym i warunkowym centralnym twierdzeniu granicznym”, (I nagroda).

9. Mgr Ireneusz Szyszkowski, 1982/83, Konkurs XVII,

„Słaba zbieżność funkcjonałów sum przyrostów martyngałowych”, (I nagroda).